obrázek TERMOSTATU detail TERMOSTATU

TERMOSTAT

Zařízení se používá pro udržování konstantní teploty, kterou lze nastavit v daném rozsahu, s důrazem na minimální výchylky. Termostat je vybaven odporovým čidlem KTY-220, které se vkládá do nádrže spolu s vhodným topítkem. Signál z čidla se zpracovává a porovnává s referenční, nastavenou teplotou. Po komparaci se pomocí relé reguluje funkce výkonového topítka.

Parametry přístroje:
napájení - 12V z komerčního adaptéru
rozsah regulace - 5 - 50 oC
max. rozkmit (amplituda) - 0,1 o C (závislost na zvoleném výkonu topítka vzhledem k objemu nádrže a přírustku teploty-viz. návod)
cena - základní typ (jeden provozní režim) 1100,- Kč
- denní a noční regulace 1900,- Kč