obrázek pH METRU

pH METR

Hodnota ph /reakce vody/ významně ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách i toxický vliv látek na vodní organizmy. V čistých přírodních vodách je ph v rozmezí 4,5 - 8,3 dáno obvykle uhličitanovou rovnováhou (CO2, H2CO3, CO3, HCO3). Pokles ph pod 4,5 je způsoben naprostým vyčerpáním pufračních systémů vody (HCO3, CO3, SiO3) a současným nadbytkem silných organických kyselin. Vody s hodnotou pH nad 8,3 obsahují pravděpodobně ionty CO3 nebo OH-. S těmito extrémy by akvarijní ryby neměly přijít do styku, v opačném případě u ryb dojde k nezvratným poškozením a následnému úhynu. Přístroj využívá měřicí čidlo elektrody s baničkou z měrného skla, na které dochází k výměnným reakcím. Výsledná hodnota napětí se odvádí stíněným kabelem do přístroje, kde se úpraví soustavou dvou trimrů /nastavovací členy/ a objeví na displeji formou odpovídající pH s přesností na dvě desetinná místa.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 2 - 12 pH , nejmenší změřitelná změna - 0,01 pH
měřicí elektroda (kombinovaná) - článek pro měření pH s vnější
referentní argentchloridovou elektrodou
napájení - 9V baterie, rozměry - 120x75x30 mm
základní cena (ph metr, elektroda, 2 pufry) - 2400,- Kč
dodatečná montáž diodové indikace kvality baterie - 200,- Kč
náhradní elektroda - 1550,- Kč(sklo),-1750Kč(plast)
pufr (4,7) 100 ml - 55,- Kč