MĚŘIDLO UHLIČITANOVÉ TVRDOSTI (ALKALITY)

Uhličitanová tvrdost (alkalita) je tvořena hydrogenuhličitany (HCO3) a uhličitany (CO3) vápníku a hořčíku (Ca,Mg), resp. sodíku a draslíku (Na, K)-alkalita a ve vodách zajišťuje stabilitu pH tím, že zneutralizovává silné kyseliny i silné zásady prostřednictvím kyseliny uhličité, která je nedílnou součástí uhličitanové rovnováhy, tato rovnováha je dána podílem oxidu uhličitého obsaženého v CO3, HCO3, H2CO3 a ve volné molekulové formě CO2. Jednotlivé poměry těchto skupenství jsou závislé na pH vody. pH přírodních vod se pohybuje od 4,5 kdy zcela převládá CO2 a H2CO3 a uhličitanová tvrdost je prakticky nulová. Se zvyšováním reakce vody stoupá obsah hydrogenuhličitanů a při pH 6,4 je množství volného CO2+H2CO3 rovné s látkovým množstvím HCO3+CO3. S přibývajícím pH uhličitanová tvrdost roste, při pH 8,3 je zcela převládající formou HCO3 a CO3. Měřidlo je vybaveno plynovou elektrodou pro měření oxidu uhličitého. To znamená, že je vždy potřeba odebrat vzorek vody, který hodláme měřit, zneutralizovat všechny hydrogenuhličitany a uhličitany kyselinou, která je součástí výbavy a odměřit uvolněný oxid uhličitý, který se rovná veškerému CO2, tedy volnému i vázanému, jež je přítomen ve vodě. Celkový CO2 se dále zkrátí pouze na oxid uhličitý pocházející z uhličitanové tvrdosti a to za pomocí pH této vody zjištěného před neutralizací a tabulky s přepočtovými koeficienty. Výsledná hodnota se rovná CO2 obsaženého v HCO3 a CO3, a tím i uhličitanové tvrdosti (alkalitě) vody.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 0 - 28,00oN
nejmenší změřitelná změna - 0,28oN
kompenzace pH - 4,3 - 10,3 pH
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 9000,- Kč, míchačka -5500Kč
náhradní elektroda - 6500,- Kč,
milivoltmetr se vstupním odporem 1013 ohmů - 1000,- Kč