MĚŘIDLO REDOX POTENCIÁLU

Redoxně-oxidační rovnováhy ve vodě se měří jako změna el. napětí na měřicí elektrodě, která je v konstantní vzdálenosti od srovnávacíelektrody. Tento jev vypovídá o stavu redukčních a oxidačních činidel v roztoku. Redukce představuje příjem elektronů daného prvku, většinou vodíku (kyselé a bezkyslíkaté prostředí). Naopak oxidace je projevem přítomnosti akceptorů (příjemců) elektronů, většinou kyslíku. A právě mírně oxidační potenciál je nejpříhodnější prostředí pro obratlovce, tedy i ryby a ostatní živočichy přijímající kyslík z okolí. Pro redox potenciál byla sestavena tabulka o 42 stupních, začínající prostředím nejsilnější redukce a končící prostředím nejsilnější oxidace. Rh hodnotu výrazně ovlivňuje pH (reakce) vody, proto je přístroj vybaven pH kompenzací. Rh měřič nachází největší uplatnění v součinnosti s ozónováním vody, při kterém nekontrolovaně stoupá právě Rh hodnota ve směru oxidace, ozón usmrcuje bakterie a mikroby, ale při nadměrném množství snadno poškodí i ryby a jiné vícebuněčné živočichy v nádrži.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 20 - 42 Rh
nejmenší změřitelná změna - 0,1 Rh
pH kompenzace - 5 - 9 pH
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody a kalibračního roztoku - 5500,- Kč
náhradní Rh elektroda - 2500,- Kč
kalibrační roztok (250mV) 100 ml - 300,- Kč