MĚŘIDLO OBSAHU VÁPNÍKU resp. VÁPENATÉ TVRDOSTI

Tvrdost vody v chemické literatuře není definována jednotně, protože ji tvoří vápník a hořčík, jež mají různé vlastnosti. Ve vodách chudších na soli je vápníku rozpuštěno více. Poměr Ca:Mg může být až 10:1, nicméně s přibývající mineralizací se poměr snižuje z důvodu větší rozpustnosti hořčíku (2:1) převodová chrakteristika hmotnosti vápenatých a hořečnatých solí je následující: 10 mg/l CaO resp. 7,2 mg/l MgO = 10 oN, 10 mg/l CaO : 56 (molární hmotnost) = 0,175 mmol/l. Z výše sepsaného vyplývá, že 0,175 mmol/l se rovná 10 oN a poměr těchto cifer se stává převodovou konstantou 5,6 pro všechny vápenaté sloučeniny, tedy máme-li např. v litru vody rozpuštěno 100 mg Ca Cl2 (111 - molární hmotnost) vydělíme 100:111 = 0,9 mmol/l a množství molů na litr vynásobíme zmíněnou konstantou 0,9 x 5,6 = 50oN Přístroj odměřuje hmotnostní množství vápníku, které je přímo úměrné vápenaté tvrdosti.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 0 - 50,00oN
nejmenší změřitelná změna - 0,1oN
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 8000,- Kč
náhradní elektroda - vápníková - 5000,- Kč, referentní - 1300,- Kč