MĚŘIDLO KYSLÍKU

Kyslík je nezbytnou součástí metabolizmu aerobních a většiny anaerobních živočichů. Jak již bylo zmíněno u měřiče redox-potenciálu je kyslík představitel oxidačních činidel, je tedy akceptorem elektronů, zejména vodíkových a v buňkách je využíván jako zdroj energie. Maximální množství rozpuštěného kyslíku ve vodě při tlaku 100 KPa a teplotě 25oC je 39,5 mg/l. Jelikož je ve vzduchu pouze 21% kyslíku, běžná hranice rozpuštěného O2 je pouze 8,4 mg/l pro 25oC a tlak 100 KPa. Vodní rostliny však mohou vyprodukovat větší množství O2 a takové prostředí se považuje za překysličené (20-30 mg/l O2). Naopak, dojde-li k poklesu pod 2 mg/l O2, je prostředí téměř bezkyslíkaté a živočichové závislí na tomto prostředku energie hynou udušením. Navíc je zmíněný jev většinou doprovázen nebo spíše předcházen zvýšeným obsahem dusíkatých sloučenin (NH4, NO2, NO3), které kyslík spotřebovávají jako oxidant za přispění nitrifikačních baktérií a to i v případě plně funkčních a bublajících filtrů či vzduchovacích kamenů.

Parametry přístroje:
rozsah měření (25oC) - 0 - 19,9 mg/l O2
nejmenší změřitelná změna - 0,1 mg/l O2
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 5000,- Kč
náhradní elektroda - 3000,- Kč