Měřidlo dusičnanů NO32 obrázek MĚŘIDLA NO3

MĚŘIDLO DUSIČNANŮ (NO3)

Dusík patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky. Uplatňuje se při všech biologických procesech probíhajících ve vodách. Po rozkladu organické hmoty dochází k uvolnění amoniaku NH3 ze struktury bílkovin a pokud je prostředí vody příhodné, tj. obsahuje kyselinotvorné prvky (H2CO3) dojde ke splynutí NH3 a H2CO3 za vzniku uhličitanu amonného (NH4)2CO3, který je na rozdíl od amoniaku zdraví neškodný. Uhličitan amonný dále přechází oxidací za přispění nitrifikačních bakterií na dusitan (HNO2) a následně na dusičnan, resp. kyselinu dusičnou (HNO3).Ta může zreagovat s uhličitanem, např. HNO3+Ca(HCO3)2= Ca (NO3)2 (dusičnan vápenatý). Všechny zmíněné reakce můžou pochopitelně probíhat jiným způsobem, nicméně konečný důsledek je vždy stejný, nahromadění dusičnanů nad hranici únosnou pro daný druh ryb a následuje lapáním po dechu u hladiny a následujícím hromadným úhynem.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 0 - 500 mg/l NO3
nejmenší změřitelná změna - 1 mg/l NO3
napájení 9V baterie, rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 8000,- Kč
náhradní elektroda - dusičnanová 5000,- Kč, referentní 1300,- Kč