MĚRIDLO CHLORIDŮ

Chlór má podobně jako kyslík oxidační účinky, proto se využívá při dezinfekci vody a její konečné úpravě na pitnou. A právě čističky vod jsou téměř jediným zdrojem chlóru, resp. chloridů pro akvarijní vodu. Při chlórování je hraniční koncentrace Cl - 0,3 mg/l. V případě, že konečný produkt tohoto rozpuštěného chlóru je CaCl2 /40+77 Mr = molární hmotnost/ je tvrdost vody způsobena chloridy 0,3 : 71 x 5,6 (koeficient)= 0,024oN. Tento výpočet je ovšem velmi zidealizovaný, protože nikdy nevíme, odkud voda přitekla do zmíněné čističky odpadních vod. Jejím producentem mohla být továrna či pouhá domácnost, ze které se silně koncentrovaná voda s obsahem např. kuchyňské soli (Na Cl) dostala do vodního recipientu a jelikož se odpadní vody neodbavují o chloridy, protože chlorid není nijak škodlivý, nespadá tato činnost do priorit čističek (ČOV), můžeme naměřit desítky mg Cl. Jiný názor na neškodnost chloridů mají jikry a embrya některých chovanců nádrží. Již při 15 mg/l chloridů zastavují vývoj a hynou. Přepočteme-li 15 mg/l na tvrdost tvořenou např. CaCl2 (15 mg/l : 71 (Mr) x 5,6 = 1,18oN), což není velká koncentrace a snadno se ztratí ve vývojové vodě s tvrdostí 2-30oN a důsledky jsou zřejmé.

Parametry přístroje:
rozsah měření - 0 - 500 mg/l
nejmenší změřitelná změna - 1 mg/l Cl
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 8000,- Kč
náhradní elektroda chloridová 5000,- Kč, referentní 1300,- Kč