MĚŘIDLO AMONIAKU (NH3)

Amoniak se uvolňuje z organické hmoty (zbytky potravy, odumřelé rostliny a živočichové). Jak již bylo vysvětleno, v případě měřidla dusičnanů amoniak přechází na dusitany a dusičnany. Jestliže však dojde k vyčerpání kyslíku pod 2 mg/l (téměř bezkyslíkaté prostředí) vymřou v nádrži nitrifikační bakterie a naopak denitrifikační bakterie využijí bezkyslíkatých (anaerobních) podmínek, namnoží se a začnou odbavovat dusičnany a dusitany o kyslík, který využijí jako zdroj energie. Konečným produktem denitrifikace je oxid dusný a dusík. Tím se prostředí zbavuje dusičnanů a dusitanů, ale nově vzniklý amoniak již nepřechází na tyto anionty a to z důvodu nedostatku kyslíku a nitrifikačních bakterií. Procento amoniaku, které zůstává v molekulové formě je tím vyšší, čím je větší pH vody. Proto se využívá tabulky s korekčními koeficienty vztaženými k pH vody určujícími poměr NH4/NH3.

Parametry přístroje:
rozsah měření celkového amoniaku - 0 - 500 mg/l
rozsah výpočtu amoniaku v molekulové formě - 0 - 50,00 mg/l
nejmenší změřitelná změna - 1 mg/l NH4, 0,01 mg/l NH3
napájení - 9V baterie
rozměry - 120x75x30 mm
cena včetně elektrody - 9000,- Kč
náhradní elektroda amoniová - 5000,- Kč, referentní - 1300,- Kč