Ing.Dobrovský Marek
tel.: 596789247
      605775581
      732444372

Plavecká 1
Ostrava 3
70030

Strmá 7
Vratimov
73932

e-mail: dobrovsky@konduktometr.cz